Gent studentenstad: wat met huisvesting?

Gent studentenstad: wat met huisvesting?

Je kan er niet omheen, Gent is naast een historische parel en een verzameling van bruisende buurten ook een echte studentenstad! Dat zorgt voor heel wat specifieke regelgevingen rond de huisvesting van studenten. Die moet garanderen dat het aanbod op de Gentse woonmarkt in balans blijft en inspeelt op de noden die er zijn, zonder in te boeten aan veiligheid en kwaliteit. We zetten de belangrijkste zaken voor jou op een rijtje.

Woonkwaliteits- en brandveiligheidsnormen

Op de website Kotatgent.be vinden studenten een database met honderden koten waar ze uit kunnen kiezen, maar ook verhuurders kunnen er terecht voor alle informatie die ze nodig hebben als ze studentenhuisvesting willen aanbieden. Je vindt er onder andere de woonkwaliteits- en brandveiligheidsnormen.

Zo moet een eenpersoonskamer minstens 12 vierkante meter groot zijn en 2,20 meter hoog. Een gemeenschappelijke badkamer is toegelaten, op voorwaarde dat de kamer afsluitbaar is en dat er per 10 bewoners een douche of bad is. Voor een toilet ligt de lat iets hoger. Per zes bewoners moet er minstens één toilet zijn, met waterspoeling en geurbeperker.  

Om de brandveiligheid te garanderen is een rookmelder verplicht in elk kot en in elke gemeenschappelijke kookruimte. Daarnaast moeten wanden, muren en plafonds van moeilijk brandbaar materiaal zijn, net als de volledige traphal. Of je al dan niet aan die normen voldoet, wordt gecontroleerd door een preventieadviseur van de brandweer.

Tweedeverblijfstaks

Stad Gent voorziet ook een handige Gids voor kotbazen. Daarin vind je onder andere meer uitleg over de taks op tweede verblijven, die je zal moeten betalen als je verhuurt aan studenten. Tweede verblijven worden hier gezien als woningen waar niemand gedomicilieerd is. De taks bedraagt maximaal 1.000 euro. Opgelet, dit bedrag geldt per woonentiteit. In een studentenhuis geldt elke afgezonderde kamer of studio als een aparte woonentiteit. Gelukkig bestaan er ook vrijstellingen op deze belasting. Als je studentenhuis aan de eerder aangehaalde kwaliteits- en brandveiligheidsnormen voldoet, dan kan je een conformiteitsattest aanvragen. Daarmee ben je vrijgesteld van de tweedeverblijfstaks.

Wat is een studentenhuis?

Een studentenhuis wordt in het belastingreglement als volgt omschreven: “een gebouw, uitsluitend bestaande uit minstens twee kamers en gebeurlijke gemeenschappelijke ruimten en/of studio’s die specifiek zijn gericht op de huisvesting van studenten. Dit gebouw moet eveneens voldoen aan de stedenbouwkundige normering én aan de gewestelijke kwaliteits-en veiligheidsnormen inzake kamers en studio’s geattesteerd door een conformiteitsattest.”

Gezinswoningen en appartementen

Veel studenten verblijven in de typische koten, maar sommigen betrekken ook gewone gezinswoningen en appartementen. Studenten die hun domicilie thuis laten staan mogen dat eigenlijk niet als de oppervlakte van hun woning groter is dan 80 m². Stad Gent wil dergelijke private huurwoningen vrijhouden voor vaste inwoners. Is de oppervlakte kleiner dan 80 m², dan bedraagt de tweedeverblijfstaks 300 euro, op voorwaarde dat er een conformiteitsattest is. Anders kost de taks je 1.000 euro.

Domicilie: ja of nee?

Studenten mogen zich enkel domiciliëren op kot wanneer ze financieel onafhankelijk zijn en niet meer behoren tot een gezin in een andere gemeente. Als ze dat doen, vallen ze onder de woninghuurwet. Willen ze samenhuizen met anderen die niet tot hun gezin behoren, dan moeten alle huurders in de huurovereenkomst worden opgenomen en moeten die allemaal hun domicilie op het goed vestigen. Meer weten over samenwonen buiten het klassieke gezinsverband? Lees hier verder!

Voor niet-gedomicilieerde studenten gelden de regels van het gemeen huurrecht. Internationale studenten vormen een uitzondering op deze onderverdeling. Zij moeten zich meestal domiciliëren op kot, maar moeten toch de regels van het gemeen huurrecht volgen omdat hun hoofdverblijfplaats nog steeds in hun thuisland ligt.

Gemeen huurrecht vs. woninghuurwet

Er zijn heel wat verschillen tussen het gemeen huurrecht en de woninghuurwet. Een van de belangrijkste is dat je onder de woninghuurwet niet verplicht bent om een waarborg te vragen. Bij het gemeen huurrecht wel, maar je kan de vorm en het bedrag ervan vrij kiezen. Verder betaal je als verhuurder bij de woninghuurwet de onroerende voorheffing zelf, terwijl je die onder het gemeen huurrecht kan doorrekenen aan je huurder. Dat moet dan wel in het contract vermeld worden. Daarenboven kan je volgens het gemeen huurrecht je huurder meer verantwoordelijk stellen voor onderhoud en reparaties dan onder de woninghuurwet.

Huurcontract registreren

Als je verhuurt aan studenten moet je het huurcontract laten registreren. Maar wat moet nu precies in dat contract staan? Er zijn een aantal gegevens zoals je naam en adres, de naam en het adres van de huurder, de startdatum van de huurperiode en de huurprijs die je zeker moet vermelden. Daarnaast is ook een plaatsbeschrijving zeer belangrijk zodat er achteraf geen onnodige discussies ontstaan. De registratie zelf doe je bij het Gentse registratiekantoor. Dat kan zowel online als schriftelijk, maar moet binnen de twee maanden na ondertekening van het contract gebeuren. Anders riskeer je een boete.

Twijfels? Spring eens binnen!

Er zijn dus heel wat regels waar je aan moet voldoen als je aan studenten verhuurt. Die zijn belangrijk om alles goed te laten verlopen. Ze worden dan ook grondig gecontroleerd door Stad Gent. Je zorgt dus maar beter dat je van in het begin in orde bent met alle regelgeving. Twijfel je over bepaalde zaken of wil je meer duiding bij de informatie op Kotatgent.be? Kom eens langs en we leggen je alles uit bij een kopje koffie!

Gerelateerde artikels

Privacy instellingen

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies op onze website. Hiermee volgen wij en derde partijen uw internetgedrag op onze website en kunnen we uw ervaring verbeteren.