Wat is een conformiteitsattest voor een huurwoning? Verplicht vanaf oktober 2023 in Gent

Wat is een conformiteitsattest voor een huurwoning? Verplicht vanaf oktober 2023 in Gent

Vanaf 01 oktober 2023 heeft stad Gent een nieuw verplicht attest in voege laten treden: het conformiteitsattest. Het attest wordt uitgegeven door de stadsdiensten. Benieuwd welke panden dienen te beschikken over een conformiteitsattest? Of wenst u meer informatie en tips betreffende de procedure tot het bekomen van een attest? Dan bent u op de juiste pagina!

Hou er rekening mee dat de regels omtrent het attest kunnen variëren van gemeente tot gemeente. In dit artikel wordt er specifiek gekeken naar de richtlijnen opgelegd door stad Gent voor panden bestemd als hoofdverblijfplaats.

 

Wat is het conformiteitsattest voor huurwoningen?

Het doel van het conformiteitsattest is aantonen dat uw eigendom voldoet aan de vereisten op basis van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Er dient voor gezorgd te worden dat de huurders kunnen rekenen op een minimale leefbaarheidsnorm. Ook de maximale bezetting wordt opgenomen in het attest.

Er wordt rekening gehouden met onder andere volgende aspecten: brandveiligheid, de elektrische installaties, de toegankelijkheid van de woonst, aanwezige ventilatie en verluchting,  borstwering…

De controle gebeurt door een woningcontroleur aangesteld door Stad Gent of Wonen in Vlaanderen. Het attest is 10 jaar geldig, net zoals het EPC attest.

 

Is het conformiteitsattest verplicht?

Het conformiteitsattest is verplicht indien uw pand voldoet aan de volgende specifieke voorwaarden:

  • Locatie: Het pand is gelegen in Gent of deelgemeenten;
  • Leeftijd: Het pand is ouder dan 30 jaar, volgens het bouwjaar vermeld op de kadastrale legger;
  • Hoofdverblijfplaats: De woning of het appartement wordt gebruikt als hoofdverblijfplaats;
  • Nieuwe verhuring: Een nieuwe huurovereenkomst gaat in (idem terbeschikkingstelling) vanaf 01/10/2023.
  • Afwezigheid geldig conformiteitsattest: er is nog geen (geldig) attest voorhanden. Een conformiteitsattest heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

 

Conformiteitsattest aanvragen bij een huurwoning en hoe gebeurt de inspectie?

Voor de aanvraag van een attest dienen er verschillende stappen te worden doorlopen.

Stap 1 : Vul het aanvraagformulier in op de website van Stad Gent of download het invulformulier en bezorg het per post/mail aan de bevoegde instanties.  
De aanvraag dient te gebeuren door de eigenaar, mede-eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of (onder)verhuurder.

Stap 2: Een woningcontroleur zal na contact langskomen in het pand. Bij een appartement worden ook de gemeenschappelijke delen bekeken. Wordt het pand reeds verhuurd? Vergeet niet het tijdstip af te stemmen met je huurder. De huurder is verplicht toegang te verlenen voor de opmaak, maar dient hiervan natuurlijk op de hoogte te zijn.
Volgende documenten kunnen aan de contoleur worden bezorgd om de controle te vermakkelijken: geldig EPC attest privé gedeelte, geldig EPC attest gemeenschappelijke delen of conforme elektriciteitskeuring.

Stap 3: De woningcontroleur maakt een technisch verslag op. Is het verslag positief? Dan zal er een conformiteitsattest worden afgeleverd.  De burgemeester dient het attest uit te reiken binnen de 60 dagen te rekenen vanaf de aanvraag van het attest.

 

Er worden gebreken vastgesteld

Eventuele vastgestelde gebreken zullen worden ingedeeld in één van de drie categorieën, ieder met een andere consequentie:

Categorie 1: Kleine gebreken of gebreken die kunnen evolueren tot gebreken in de andere categorie. Een conformiteitsattest zal worden afgeleverd indien er maximum 6 gebreken zijn. Werden er meer dan 6 vastgesteld? Dan vallen ze allemaal onder categorie 2.

Categorie 2: Ernstige gebreken die geen direct gevaar vormen voor de veiligheid en gezondheid van huurders of >6 gebreken uit categorie 1. De woning wordt ongeschikt verklaard en er wordt geen conformiteitsattest afgeleverd.

Categorie 3: Ernstige gebreken die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of gezondheid. Het pand is mensonwaardig en wordt hierdoor zowel ongeschikt als onbewoonbaar verklaard.

Worden de gebreken hersteld na het eerste plaats bezoek? Dan dient er terug een aanvraag te gebeuren en zal de inspecteur voor een tweede keer langskomen.

 

Hoeveel kost een conformiteitsattest?

De gemeente is gerechtigd om een vergoeding te vragen voor de opmaak van een conformiteitsattest huurwoning. Stad Gent kiest om het attest op dit moment kosteloos te voorzien voor appartementen en huizen voor bewoning.   

 

Checklist conformiteitsattest

Stad Gent zorgde voor een uitgebreide controlefiche dewelke een duidelijk beeld geeft welke zaken er allemaal worden bekeken tijdens het huisbezoek.
Voordat u de aanvraag opstart raden wij u aan eerst langs te gaan in de woonst. Via de controle fiches kan u zelf bekijken of er gebreken aanwezig zijn. Stelt u er vast? Herstel deze reeds voordat de procedure wordt opgestart. Op deze manier vermijdt u dat er een tweede controlebezoek dient te worden ingepland als gevolg op de vastgestelde gebreken tijdens het eerste bezoek.
Hou er rekening mee dat ook de schade die aangericht werd door de huurder mee opgenomen wordt in het verslag. De intredende plaatsbeschrijving zal niet bekeken worden door de inspecteur. Hij kan namelijk niet oordelen over wie de schade heeft toegebracht, enkel over de aanwezigheid ervan.
De kosten voor het herstellen van de schade kunnen wel worden verhaald op de huurder, mits dit kan worden aangetoond door een geregistreerde intredende plaatsbeschrijving. Dit duidt opnieuw op het belang van een correcte en volledige plaatsbeschrijving bij aanvang van de huur.

 

Impact van conformiteitsattest op de vastgoedmarkt


Tijdens de aanvraag van het attest mag u reeds een nieuwe huurovereenkomst starten. In theorie is dit makkelijk, maar door onze jarenlange ervaring weten we dat dit in praktijk soms complex kan worden. Indien het conformiteitsattest wordt afgeleverd, is er geen probleem. Maar er rijzen toch wat vragen wanneer er gebreken uit categorie 2 vastgesteld worden. De gebreken dienen dan opgelost te worden tijdens de bewoning van de huurder. U zit reeds vast aan een termijn waarbinnen de gebreken moeten worden opgelost maar hebt dan nog bijkomend een extra persoon waarmee er afspraken dienen te worden gemaakt. En wat bij gebreken uit categorie 3 die zorgen voor onbewoonbaarheid? Dient de huurder dan terug uit te treden? We adviseren dus om de advertentie pas online te plaatsen nadat de controleur is langsgekomen omdat u dan al een goed beeld heeft  over de eventuele gebreken. Voordien kunnen alle andere zaken die voorafgaan aan de advertentie reeds worden klaargestoomd.
Wij kunnen u steeds begeleiden bij de verhuur van uw pand en u gericht advies geven. Hierbij rekent u op een volledig verhuurdossier aangevuld met onze jarenlange ervaring in de praktijk. Ook bij het conformiteitsattest laten we u niet in de steek. Contacteer ons via 09/225.00.78.

 

Disclaimer: Dit artikel is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen juridisch advies.

 

Gerelateerde artikels

Privacy instellingen

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies op onze website. Hiermee volgen wij en derde partijen uw internetgedrag op onze website en kunnen we uw ervaring verbeteren.