Vlaamse vastgoedmakelaars en notarissen breien belangrijk vervolg aan samenwerking

Vlaamse vastgoedmakelaars en notarissen breien belangrijk vervolg aan samenwerking

De Vlaamse vastgoedmakelaars en Vlaamse notarissen breiden deze week een belangrijk vervolg aan het samenwerkingsprotocol, dat vorig jaar werd afgesloten. Zo ondertekenden CIB Vlaanderen en de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat een akkoord waarbij drie modellen van onderhandse verkoopovereenkomst werden goedgekeurd. Voor zowel de Vlaamse vastgoedmakelaars als de notarissen – en vooral voor het cliënteel van beiden – zal deze eenvormige, waterdichte verkoopovereenkomst betekenen dat het verkoopproces nog vlotter en efficënter kan verlopen. 

Exact een jaar geleden ondertekenden CIB Vlaanderen en de Nederlandstalige Raad van de Koninklijke Federatie van het Belgische Notariaat een belangrijk samenwerkingsprotocol. Het ging in elk geval niet zomaar om een intentieverklaring, maar om een uitgewerkt document met concrete afspraken. Duidelijke afspraken die de administratieve afhandeling van een verkoop moeten versnellen, de kwaliteit van de afhandeling moeten garanderen en die moeten verhinderen dat de kosten voor de consument verhogen door o.m. te voorkomen dat attesten dubbel worden aangevraagd.

Het akkoord omvat afspraken over de samenstelling van het verkoopdossier en de kosten ervan. Verder zijn er welomlijnde afspraken gemaakt over het voorschot of de waarborg, het betalen van het ereloon, de kosten van de vastgoedmakelaar, en de termijnen die verbonden zijn aan een eventuele nalezing van de notaris van de ontwerp verkoopovereenkomst.

Geen eindpunt

Het protocol geeft alvast duidelijk de Vlaamse visie weer op de rol van de vastgoedmakelaar en de notaris bij het tot stand komen van een verkoopstransactie. De vastgoedmakelaar stelt het verkoopdossier samen, stelt de verkoopovereenkomst op en ontvangt het voorschot of de waarborg. In dit hele proces kan hij evenwel beroep doen op de door de partijen aangestelde notaris(sen).

Vorig jaar schreven we hierover nog dat een verregaand en geëngageerd protocol als het deze enkel mogelijk was omdat beide sectoren er steeds van zijn uitgegaan “dat vastgoedmakelaars en notarissen complementair zijn en geen concurrenten zijn”. In de onderhandelingen werd dan ook steeds gezocht naar de de gelijkenissen en de mogelijkheden tot samenwerking. In dat opzicht is het protocol ook geen eindpunt, luidde het precies een jaar geleden. En zie, dat is het ook niet geworden.

De afspraken van het samenwerkingsprotocol werden vlot in de dagelijkse praktijk ingevoerd en de samenwerking tussen beide beroepsgroepen verloopt ontegensprekelijk vlotter en sneller. Minstens even belangrijk: er is nu ook een belangrijk vervolgakkoord gekomen op het samenwerkingsprotocol. CIB Vlaanderen en de Nederlandstalige Raad van de KFBN ondertekenden deze week zo een eerste addendum.

Vertrouwen

Deze week werden zo drie modellen van onderhandse verkoopovereenkomst goedgekeurd: met name de onderhandse verkoopovereenkomsten voor een woning, een appartement en een bouwgrond, telkens gelegen in Vlaanderen. De drie eenvormige verkoopovereenkomsten zijn sinds een aantal dagen beschikbaar op CIBweb en mogen de consument alvast het nodige vertrouwen inboezemen. Voor de consument - of hij nu koper of verkoper is - is het een hele geruststelling wanneer zijn vastgoedmakelaar een modelverkoopovereenkomst zal gebruiken die is goedgekeurd door de beroepsvereniging van zowel de vastgoedmakelaars als van de notarissen.      

Bovendien werden de goedgekeurde modeldocumenten door de beroepsvereniging van de notarissen ook al aan de Vlaamse notarissen bezorgd en hebben ze eveneens de raad gekregen om ze te gebruiken. Voor de notaris is het in elk geval heel wat leeswerk gespaard wanneer het merendeel van de vastgoedmakelaars eenzelfde kwalitatief document gebruikt. Voor de vastgoedmakelaar kan het trouwens alleen maar een geruststelling zijn. Wanneer koper of verkoper de notaris vragen om de verkoopovereenkomst nog eens na te lezen, moeten er in principe niet veel opmerkingen meer verwacht worden, wat het verkoopproces kan versnellen.

Onverminderde aandacht

De goedgekeurde modeldocumenten vereenvoudigen het werk van de vastgoedmakelaars en de notarissen, maar bovenal plukt de consument de vruchten van deze nieuwe samenwerking. In de steeds complexer wordende regelgeving die van toepassing is bij de verkoop van een onroerend goed heeft de consument er alle belang bij dat contracten van de hoogste kwaliteit worden opgesteld. Bovendien zal de gehele transactie voldoende snel gaan en krijgt hij de garantie dat de kosten van de transactie niet nodeloos verhogen. De goedgekeurde modeldocumenten zijn een antwoord op de dagelijkse bezorgdheid van zowel de consument als de notaris en de vastgoedmakelaar om elke transactie snel en vooral met de grootste rechtszekerheid te laten verlopen.

Al mag de aandacht geen moment verminderen. Goede modeldocumenten zijn nog geen 100% garantie dat deze, na vervollediging, resulteren in een kwaliteitsvolle verkoopovereenkomst. De beroepskennis van de vastgoedmakelaar is onontbeerlijk om de modeldocumenten aan te vullen en te schrappen wat niet van toepassing is om tot een goede overeenkomst te komen. De vastgoedmakelaar beperkt zich bij het aanvullen van de modeldocumenten ook best tot de invulvelden en het schrappen van keuzeclausules die niet van toepassing zijn. De tekstdelen die niet moeten worden aangevuld of geschrapt, worden dan ook best niet gewijzigd. Over elke punt en komma werd niet toevallig lang nagedacht en overlegd. Dat betekent natuurlijk ook dat de  kwaliteit van de modeldocumenten slechts gegarandeerd kan worden als de tekst niet wordt gewijzigd.

Constant actualiseren

De Vlaamse vastgoedmakelaars en de notarissen hebben bevestigd dat zij hun samenwerkingsprotocol nog verder inhoud willen geven. Het zou mooi zijn als beide beroepsverenigingen begin 2015 opnieuw een stap in hun samenwerking zouden kunnen zetten. De huidige samenwerking is in elk geval opmerkelijk. Zeker als men weet dat het nog niet zo lang geleden is dat een goed gesprek tussen beide beroepsgroepen nauwelijks mogelijk was en men elkaar meestal trof voor diverse rechtbanken. Vandaag bestaat er een sterke vertrouwensband tussen de vaste onderhandelaars van CIB Vlaanderen en de Nederlandstalige Raad van de KFBN. Zonder dit vertrouwen en wederzijds respect was een akkoord zoals het deze onmogelijk geweest.

Jan Jassogne
Afgevaardigd bestuurder CIB Vlaanderen

Gerelateerde artikels

Privacy instellingen

Om u beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies op onze website. Hiermee volgen wij en derde partijen uw internetgedrag op onze website en kunnen we uw ervaring verbeteren.